logo

Бушидо пътят на самурая pdf. Бушидо: Пътят на самурая

Бушидо пътят на самурая pdf Rating: 9,1/10 932 reviews

Бушидо

бушидо пътят на самурая pdf

Неговата душа бил мечът, професията му - войната, постоянно занимание - бойните изкуства, а нерядко и поезията и живописта. Щом влезете в ковчега, повече никой няма да ви обича — освен, може би с една духовна обич. Тази традиционна религиозна система, макар и търпяща опрeделени промени, остава да съществува заедно с будизма и конфуцианството до ден днешен. Собственият ни дух-разум трябва да се движи свободно, без каквото и да е желание да атакува противника и все пак без да измества вниманието си от него. Постепенно части от него са инкорпорирани в новосъздаваното буржоазно общесто в качеството на държавни чиновници, предприемачи и най-вече като офицерски корпус в новата армия и флота, стараещи се да постигнат западните стандарти армията се учи от Прусия, а флотата от Великобритания. Какво би могло да гарантира най-вярна служба на дълга, предначертна на самурая в земния му живот? Всяко от тях е предизвикано от различни причини.

Next

Изкуството на мира

бушидо пътят на самурая pdf

Като продължение, това означава и, че хората, имащи макото, няма да търсят изтъкване на себе си, няма да изригват или да предизвикват емоции у другите, няма да разкрият своите най-съкровени чувства, ако са негативни, и в действителност няма да направят нищо разрушително. Мечът, който самураят носи - японският меч, е изключително остър. Твоята воля да изпълниш дълга си, твоят щит се е превърнал в стоманен щит. Този политик и блестящ пълководец, отличаващ се с необикновена лична храброст, пръв успял да обедини под знамето си разпокъсаните дружини на самурайските кланове. Съвсем съзнателно и целенасочено те са модернизирани по съответния начин.

Next

Пътят на самурая

бушидо пътят на самурая pdf

Но въпреки тези дълбоки социално-икономически промени довели до унищожаване на самураите като социална група идеите на бушидо продължават да съществуват. Има хора, които могат да спорят благородно, но има такива, които губят разсъдъка си в решителния момент. Самураят трябва да избягва големи количества алкохол, прекалената горделивост и многото лукс. След смъртта на учителя, той става завършен учител. Вие трябва да се научите да прониквате в живота. Вярност- Това понятие включва три най-важни положения: 1.

Next

Самураите ~ Последните воини на честта webstage.bg

бушидо пътят на самурая pdf

Но интересното при японците е, че виждат в правото апарат за принуда, използван от държавата за налагане волята на управниците. Чрез непосредствен опит той изследва в дълбочина връзката между етиката, религия и философия. Това е разубеждаване от преданост, от най-съкровено чувство. Прегледайте историята на редакциите на оригиналните страници и , за да видите списъка на тeхните съавтори. Бойните изкуства плюс Дзен правят японското Будо. Трябва във всичко да съблюдаваш простота и умереност, да не бъдеш тщеславен.

Next

Виж темата

бушидо пътят на самурая pdf

Ю: смелост обагрена с героизъм. Човек, който не изпълнява добродетелта на синовното уважение, не е самурай. Страхливостта и предателството, както и надменността се наказвали със смърт, твърдостта в боя, усърдието и скромността щедро се награждавали. Няма ли някакъв начин, който би позволил на човек на надхвърли границите на човешката си природа? И все пак щастието не е никога само от едната страна. Съгласно несправедливата присъда на върховното военно-феодално правителство на Токугава, даймьо — военният управител на Акахо, си прави харакири, а домът му е унищожен.

Next

Сърцето на воина: 15 вечни цитата на самураите — Други статии

бушидо пътят на самурая pdf

Животът и смъртта на самурая били подчинени на един-единствен ненарушим закон - законът на честта гири. Пред него отстъпвали на заден план любовта и ненавистта, нежността и състраданието, страхът и тщестлавието - всички тези естествени човешки чувства нинджьо , които винаги са привличали писателите по света. Те са смесени с повествования за различни събития или за описване на добродетелите на клана Набешима. Тези снимки представят последните самураи на Страната на изгряващото слънце, направени в периода 1863-1900 г. В Япония това средство е практикуването на бойните изкуства или Будо, комбинирани с пътят на Дзен. Навсякъде възниквали разнообразни школи по бойни изкуства, привличащи хиляди и хиляди адепти.

Next

Произведения — Япония — Моята библиотека

бушидо пътят на самурая pdf

Единият означава алебарда, оръжие, а другият — спирам, прекратявам. Уважение и любов - трябва да уважаваш и почиташ висшестоящите, да им служиш искрено и да си задружен със събратята си по оръжие. Онова, от което се нуждаем сега, са техниките на хармонията, а не тези на раздора. Как можете да просветлите умът си, да контролирате поведението си, да придобиете мъдрост?. От една страна, те били опората на държавната система. Морихей е разбирал, че непрестанната борба — с другите, със самите нас и с околната среда — ще съсипе земята.

Next

Изкуството на мира

бушидо пътят на самурая pdf

Жин: универсална любов, благосклонност към човечеството, състрадание. Ще се намокрите така или иначе. В Азия този път се е превърнал във върховен морал и същност на всички религии и философии. Уешиба е роден на 14 декември 1883 г. Би могло да се каже, че Пътят на самурая съществува и оформя духа на съвременния японец.

Next

Произведения — Япония — Моята библиотека

бушидо пътят на самурая pdf

По посока на господаря си не трябва да се цели нито при стрелба с лък, нито при упражнения с копие. Последният се явява идеология на японския свръхнационализъм и империалистически шовинизъм, Той играе ролята на идеологическо оръжие оправдаващо японската агресия преди и по време на Втората световна война По своята същност бушидо представлява смес от неоконфуцианство с дзен-будизъм. С лице към смъртта Действително е храбър този, който среща смъртта с усмивка. В постъпката им има протест срещу несправедливата присъда на правителството. Вие знаете, че възможностите на нашето тяло и ум са ограничени; такъв е закона на нашата физика.

Next

Самураите ~ Последните воини на честта webstage.bg

бушидо пътят на самурая pdf

С шепа бойци той успял да удържи малката крепост Тихая и да обърне нападателите в бягство. Справедливост - трябва винаги да различаваш личното от общественото, да разбираш кое съответства на нравствените принципи. Вътрешният ум позволява на мисли и чувства да отминат; той е напълно освободен от заобикалящата го среда, егоизмът отпада. Има една истина и тази истина е смъртта. Оригиналните текстове, както и този превод, са защитени от , а за творби създадени преди юни 2009 година — от. Япония привлича с красивата си природа, с богатата и интересна култура, с необикновените хора, които живеят там. Ако разтворите ръката си, не можете да хванете нищо; ако затворите ръката си, нищо не може да влезе в нея.

Next