logo

Элдик кыргызча ырлар текст. Балдар үчүн ырлар — Кыргыз маданият борбору

Элдик кыргызча ырлар текст Rating: 9,3/10 1915 reviews

Кыргызча Музыка Текст

Элдик кыргызча ырлар текст

Көйрөңдүгү болбосо, Мүнөзү жумшак, сабырдуу. «Бадик» ыры «Менин атым эламан эл кыдырып келаман» деп башталып, негизинен балдар кызыл, чечек ооруусу менен сыркоолоп, кызыл сыртына тепкенде айтылат экен. Сатылганов атындагы мамлекеттик филармония ачылган. Ырга мүнөздүү көрүнүштөр ыргак, муун, муунак, уйкаштык, строфа — поэзия чыгармаларын жаратуунун негизги касиети. Кызыктуу жери бул ырлар сүйүү ырлары болуп, ашыктык айынан алапайын таппаган жар сүйгөнүнө ааламдагы жакшылыктардын баарын тартуулап болуп, анан дагы эле сөзүн кабыл албаса, «Чыдабай кетип» ушундай каргайтургандыгын билдирет.

Next

Балдар үчүн ырлар — Кыргыз маданият борбору

Элдик кыргызча ырлар текст

Ушул ырга тартылган сүрөттү көргөн бала ырдын маани-мазмунун абдан жакшы түшүнөт. Мындайча айтканда, бир журтта бир киши каза болсо, алыс-жакынга тең кабар айтылып, туугандар эле эмес, башка уруу, башка жерлердеги кишилер да көңүл айтып келишет. Ырчылыктагы ушундай «Алыстан таш ыргытуу» ыкмасы Памир кыргыздарынын «Жигит менен кыздын айтышы» деген ырында да колдонулат. Аталган жыйнактагы ырлар жана жомоктор балдарга арналган. Ушул сыяктуу ыр саптарында табыйгый түрдө көбөйүп — азаюу, узарып — кыскаруу бар. Орто тилкеден жазып алынган «Шырылдаң» дын биринчи сабы «Саб — сабалар эй» деп башталып, бул түр Ислам дини киргенден кийинки «Жарамазан» ырынын таасирине терең жолугуп, белгилүү жактардан экөө аралашып кеткени байкалат.

Next

[Toi Music Kyzyl kiya]

Элдик кыргызча ырлар текст

Муну өтө бийик деңгээлге жеткен Памир кыргыздарынын сүйүү ырларындагы өзгөчөлүктөр менен далилдесек болот. Өзгөчө бала жөнүндө жомок окурманды жүгүртүп жетелеген күчкө ээ. Күчүк эмен жалбырагын, Казга тиштеп барыптыр: -Мобул сенин таманың го, Жерге түшүп калыптыр. Мейли кайсы уруу, кайсы жерден келгендер болбосун, эрлер өкүрүп, аялдар кошок кошот. Байыркы элдердин жашоо шартына, эмгегине жараша музыкалары чыккан. Каныбек Жунушевдин бул китеби балдарга арналган көптөгөн китептерден балдардын жан дүйнөсүн ачып бергендиги, алардын тилин билгендиги жана ошого ылайык көркөм сүрөттөргө бай экендиги менен айырмаланат. Ошонун негизинде шаманчылар, бакшылар, дербиштер чыккан.

Next

Скачать Кыргызча элдик ырлар бесплатно в mp3 и слушать онлайн

Элдик кыргызча ырлар текст

Этнографические обозрения» деген журналда Г. Бул ырлар Айсулуу Токонбаева түзгөн «Жергетал кыргыздарынын оозеки адабияты» аттуу китептеги балдар чыгармалары менен бирдей эле болуп, бир гана «Үркөр, үркөр топ жылдыз» деген чыгарма алдынкы китепте жок. Мисалы, Памир кыргыз элдик ырларындагы жылкынын асылын билдирген «Карай боз» деген сөз, андан башка уйгур, өзбек тилинен кирген атоолор «Кайрыды гүлдү баркынан», «Кара келде, ак куйрук», «Сагырдын алын сураган», «Апу кылып күнөйүн» ыр саптарында кездешет. Дагы бир жагынан кыздар алыс — жакынга күйөөгө чыгарылган. Тажикстандык кыргыздарда: «Эт желиндүү боз койго, эгиз козу бепайда, Эри сүйбөс жубанга, эндик, упа бепайда» 16 делип ырдалса, Актоо кыргыздарында: «Сааса сүтү болбогон, желинди арман кылбаңар, эңкейип салам бербеген, келинди арман кылбаңар» 17деп ырдалат. Үйлөнчүү жигиттин чачын вакил жигит алган.

Next

Балдар үчүн ырлар — Кыргыз маданият борбору

Элдик кыргызча ырлар текст

Омар, Арсен, Мирбек Атабеков, Г. Францялык турколог Реми Дор Афганистан кыргыздарынан жазып алган элдик чыгармалардын ичинде Афган Памириндеги кыргыздардын кайрадан качкандагы эки арманы бар. Бир сабактан куплат кийин 7 — 8 муундук сапка алмаштырат. Анда эч кандай өлчөм деген тү шүнүк жокко эсе. Элдик кошоктордун Теңиртоо жана Памирде эпикалык ыкма, сүрөттөө жана ырдык түзүлүш жагынан анчейин чоң айырмаланып кетпегенинин дагы бир себеби ушул жанрдын ээлери болгон аялдардын бир — биринен үлгү алууда эркектерге караганда ийкемдүү экендигинен болушу да мүмкүн.

Next

Памир кыргыздарынын элдик ырлары

Элдик кыргызча ырлар текст

Айтыштар Айтыш өнөрү кыргыз ырчылыгында өтө бийик деңгээлде өнүккөн. Воспользовавшись незатейливой поисковой системой, все гости ресурса могут изучать свежие новинки, популярнейшие рингтоны на звонок, а также наиболее выдающиеся саундтреки. Ошол короз кыйкырса, Ошондон кийин таң атат. Памир — алай кыргыздары деңиз деңгээлинен өтө Бийик жайгашкан жайлоолордо көчүп- конуп жүргөнүнө карабай, алар кээде Кашкар, Анжиан, Ош базарларына барып турушкан жана олтуракташкан өзбек, тажик, уйгур калкы менен күндөлүк карым — каттоодо болушкан. Эгер кошууга туура келсе, «Талым кыз менен Көбөктүн айтышын» айтыштардын типтүү үлгүсү катары кошсо болот. Бул элдик чыгармалардын оозеки таралып, оозеки сакталуу шартынан улам болуп жаткандыгы талашсыз.

Next

Слушать mp3 той ырлары бесплатно и скачать песню на телефон

Элдик кыргызча ырлар текст

Памир кыргыздарынын санат ырлары сап — саптарга бөлүнбөй, шыдырата уланып кете берет. Бирок, Памир — Алай, Жерге тал, Кичи памир өрөөндөрүнөн элдик чыгармалардын ушул түрү алиге чейин өз алдынча кагаз бетине түшүрүлбөй калган сыяктуу. Бул дарым ыры кишини түтөк алганда айтылып, мазмуну бир кыйла өзгөчө: Билдим-билдим билге чабар, Чабар тили чапкы казык. Памир кыргыздарында таралган «Безели чечен» деген күүнүн жомогунда Безели чечен менен Кан жаакташып, Кандын желдеттери Безели чечендин тилин кесээрде мындай каргаган экен: «Таш бол, топурак же. Теңиртоо менен Памир чөлкөмүндө балдардын акыйнек айтышуу ырлары да бир кыйла бирдейликти сактаган экен.

Next

[Toi Music Kyzyl kiya]

Элдик кыргызча ырлар текст

Өз сөзүбүзгө келсек, кийинки доорлордо «Жарамазан айы» деген түшүнүк кыргыздар арасында кеңири жалпылашкан. Мисалы, «Шырылдаң» да ырчы үй агасын төтөлөй мактоодон мурун анын атын, атына жарашкан тердигин, тердик үстүнө жарашкан көмкө ээр, көмкө ээр үстүнө жарашкан көк көрпөчө, анан көк көрпөчө үстүнө «Агам арбап жарашкан» дейт. Буудай, арпа, жүгөрү, кызылча, капустаны бири биринен айырмалап билгендей автордун ырын шарт эле айырмалап билүүгө болот. Ушул мактоолордон кийин үй ээси шырылдаңчыларды сыйлабай коюуга аргасы жок. Атай кетсек, Парижде, Лондондо, Бостондо ж. Бул Памир кыргыздарында ушундай тиричилик жосундары болбогондугунан эмес, оозеки салттын айрым түрлөрү коомдук, географиялык жана маданияттык таасирлер айынан сыртка кеңейүү барышын токтоткондугу менен байланыштуу болушу мүмкүн. Эйхгорн Ташкенке келип иштеп, аны менен катар.

Next

[Toi Music Kyzyl kiya]

Элдик кыргызча ырлар текст

Памир кыргыздары арасына таралган айтыштардын негизги өзөгүн сүйүү жөнүндөгү айтыштар түзөт экен. Мындай ырлар жаш балдардын жан дүйнөсүнө жакшы таасир этет. Аларда «бадик өлеңдер» деген ыр жанры бар 5. Аудиокнига слушать онлайнНил Гейман, Звездная пыль Аудиокнига — скачать в mp3 Гейман Нил - История с кладбищем. Тамакка көп салынса, Башка даам жоголуп, Өзүм эле каламын.

Next

Кыргызча Ырлардын Текст И

Элдик кыргызча ырлар текст

Ал кыргыз обончуларынын жылда бир жолу чо. Ары жакта шиферлүү эки үй, топурак жолдун оң тарабында ийрейип өскөн тал. Памирлик кыргыздар «Кызгалдактын гүлүндөй, балдар өлбөс болсочу» десе, Токтогул «Өмүр» деген ырында аны ансайын бийик белеске көтөрүп, «Жибек оңбос болсочу, жигит өлбөс болсочу, жигит менен кыз өлсө, жерге көмбөс болсочу» 19 деп, Памир санаттарына жаңы түс кошкон. Жылына тиксем үч бактан, Алтымышка чыкканда, Канча бак тиккен боломун? Кыргыз эл ырларында дарым ырларынын албан түрүн жолуктурууга мүмкүн болсо да, биздин баамыбызча, мындай мазмун, мындай ыкмадагы дарым ыры өтө аз кездешүүсү мүмкүн. Чогулган музыкалык аспаптар Москва жана Вена шаарларындагы Б. Бул чөлкөмдө сайма саюу, кийиз жасоо, өрмөк ыры, тон тигүү, Козу телүү, саан ыры, кыркым ыры дегендей чыгармалар жазып алынбаптыр.

Next